Ładownie ... Loading depends on your connection speed!

Kosmetyki profesjonalne do mezoporacji i mezoterapii bezigłowej.
Terapia ozonowa / aktywnym tlenem. Opóźniaj procesy starzenia …

Najważniejsza czynność naszego organizmu to oddychanie.

Człowiek może przeżyć bez jedzenia 40 dni, 3 dni bez picia i tylko ok. 4 minutu bez tlenu. To dostarczanie tlenu do naszych komórek jest najważniejszym procesem życiowym naszego organizmu. Nowe zabiegi mezoporacji Acthyderm są niwiarygodnie skuteczne w efektywnym wspomaganiu komórek aktywnym tlenem.

Wszystkie komórki naszego organizmu potrzebują tlenu, tylko wtedy są w stanie sprawnie i zdrowo funkcjonować. Tlen to niezbędne paliwo, które daje komórkom życie oraz pozwala naszemu ciału przeprowadzać liczne procesy życiowe.

Prawidłowe odżywiane komórek naszego ciała.

Wprowadzanie tlenu do komórek odbywa się poprzez pobranie tlenu z powietrza, wprowadzenie go do płuc, przetransportowanie do krwi, a następnie dostarczenie go do wszystkich komórek w organizmie. Pierwszym krokiem jest pobranie tlenu przez krew. Następnie krew transportuje tlen przez drobne naczynia włosowate w ścianach pęcherzyków płucnych lub pęcherzyki płucne. W kolejnym etapie tego najważniejszego procesu życiowego cząsteczki tlenu przechodzą ze stanu gazowego, w którym swobodnie poruszają się w powietrzu, a następnie rozpuszczają się w osoczu wewnątrz naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych.

Kiedy tlen znajdzie się w roztworze krwi, 98% tego rozpuszczonego tlenu jest pobrane przez czerwone krwinki, zostawiając zaledwie 2% w postaci niezwiązanej. Krwinki czerwone szczególnie dobrze nadają się do transportu tlenu, ponieważ zawierają one specjalne wiązania białka znanego jako hemoglobina. Każda cząsteczka hemoglobiny zawiera cztery cząsteczki HEMU tj. żelaza zawierającego pigment, który wiąże tlen luźno i odwracalnie. Hemoglobina, która jest całkowicie nasycona tlenem ma jasnoczerwony kolor i jest nazywana oksyhemoglobiną. Z drugiej strony, hemoglobina, która nie jest nasycona tlenem jest koloru purpurowego i nosi nazwę dezoksyhemoglobiny. To właśnie HEM umożliwia czerwonym krwinkom pozyskiwanie tlenu rozpuszczonego we krwi, jego transport, łączenie z hemoglobiną i uwalnianie do krwi w postaci tlenu w roztworze pozwala na przekazywanie go do różnych komórek organizmu. Hemoglobina porzuca tlen gdy czerwone krwinki podróżują przez naczynia włosowate w tkankach, gdzie ciśnienie tlenu jest niskie lub cząstkowe. Ciśnienie cząstkowe tlenu odpowiada poziomowi rozpuszczonego tlenu w osoczu. Gdy tlen jest uwalniany i ponownie transportowany w roztworze, ciśnienie cząstkowe tlenu w naczyniach włosowatych staje się większe niż ciśnienie cząstkowe tlenu w otaczającej tkance. To powoduje, że tlen wydostaje się z naczyń włosowatych w otaczających tkankach i ostatecznie dociera do komórek.

Starzenie się komórek, to proces nieodwracalny, który jednak możemy spowolnić.

terapia ozonowa

Starzenie odnosi się do zmniejszenia dopływu krwi do tkanek, co w konsekwencji doprowadza do deficytu obiegu krwi końcowych naczyń włosowatych. Liczba aktywnych naczyń włosowatych również zmniejsza się stopniowo wraz z wiekiem, co powoduje spadek w produkcji kolagenu i elastyny w skórze.

Proces starzenia się, jest procesem ciągłym, który zazwyczaj rozpoczyna się już w wieku lat 20, jednak na tym etapie nie jest jeszcze widoczny. Produkcja kolagenu w skórze spowalnia. Elastyna, substancja, która pozwala skórze po rozciągnięciu lub ściśnięciu odzyskać swój pierwotny kształt i wielkość, ma nieco mniejszą sprężystość. Martwe komórki skóry są zrzucane powoli, a rotacja nowych komórek skóry może się nieco zmniejszyć. Chociaż zmiany te zazwyczaj zaczynają się w wieku 20 lat, oznaki wewnętrznego starzenia są zwykle niewidoczne przez dziesięciolecia.

Skóra jest jedynym organem oprócz płuc, który jest bezpośrednio wystawiony na działanie tlenu atmosferycznego. Zapotrzebowanie na tlen jest tylko częściowo pokryte przez krew:
– skóra właściwa to układ naczyniowy, który jest złożony z dwóch warstw ułożonych równolegle do powierzchni skóry,
– dla porównania, naskórek nie ma układu naczyniowego, ale jest bezpośrednio wystawiony na działanie atmosfery.

Głębokość wnikania tlenu atmosferycznego w skórę jest niewielka. Górne warstwy skóry do głębokości 0.25-0.40 mm są zaopatrywane niemal wyłącznie z zewnętrznego tlenu, podczas gdy transport tlenu z krwi ma niewielki wpływ. W rezultacie, niewydolność w transporcie tlenu do naczyń włosowatych nie jest czynnikiem rozwoju powierzchownych uszkodzeń skóry, takich jak te, obserwowane w wewnętrznym starzeniu się.

Pomimo tego, że tlen jest najważniejszym elementem, od którego zależy metabolizm aerobowy i integralność komórek, nasze tkanki nie posiadają systemu magazynowania tlenu. Tkanki są uzależnione od stałej dostawy tlenu, która dokładnie odpowiada zmieniającym się potrzebom metabolicznym.

Skuteczność urządzeń kosmetycznych do zabiegów z tlenem.

Ponieważ tkanki nie posiadają systemu magazynowania tlenu, urządzenia wykorzystujące sprężone powietrze do dyfuzji tlenu do skóry nie mają wpływu na metabolizm komórkowy. Ich działanie jest związane wyłącznie ze składnikiem kosmetycznym rozpylanym na skórze. Z tego też względu wszelkie próby odżywienia komórek tlenem poprzez działania zewnętrzne są tak naprawdę praktycznie nie skuteczne ze względu na naturalną barierę, którą stanowi skóra.

Pomimo, iż ostatnimi czasy udowodniono, że Hiperbaryczna Terapia Tlenowa tworzy środowisko, które może cofnąć efekty starzenia spowodowane głównie ekspozycją na promienie UVB, to różnica pomiędzy tymi dwiema technologiami, a więc działaniem tlenem na zewnętrzne warstwy skóry a przebywanie w komorze hiperbarycznej, jest ogromna, a odnosi się przede wszystkim do: stężenia O2, ciśnienia O2, łącznej powierzchni ekspozycji i czasu ekspozycji.

Główna różnica między perfuzją tlenową wykonywaną za pomocą sprężonego powietrza, a tlenem aktywowanym dostarczanym przez mezoporację jest związana z możliwością oferowaną przez urządzenie zwane Acthyderm, są to głównie trzy elementy:
– kontrolowanie głębokości penetracji, – kontrolowanie dawkowania tlenu,
– stopniowe uwalnianie tlenu.

Na podstawie szeroko zakrojonych badań powstał koktajl dedykowany zabiegom mezoporacji Acthyderm o nazwie Mesofill OX3. Preparaty Mesofill OX3 zostały wzbogacone olejem nasyconym ozonem, który powoli dostarcza tlen do tkanek. Następnie, stopniowo uwalnia się on do komórek, zapewniając im odżywienie i efektywną regenerację.

Badania wykazały również, że terapia tlenowo-ozonowa poprzez zabiegi mezoporacji Acthyderm prowadzi do szybszej i szerszej remisji głównych obiektywnych oznak fotostarzenia i cellulitu, w porównaniu z konwencjonalnym leczeniem. Leczenie z wykorzystaniem urządzenia Acthyderm można uznać za bardzo skuteczne przy spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nowoczesnej medycyny estetycznej.

Zabiegi mezoporacji aktywnym tlenem.

Tlen aktywny, inaczej Ozon (O3) – jest substancją naturalną, która wywiera złożony i integralny wpływ na organizm ludzki.

Badania przeprowadzone w laboratorium Aesthelab wykazały, że dyfuzja Tlenu Aktywowanego poprzez mezoporację wykazuje istotne efekty biologiczne i po określeniu jego indeksu terapeutycznego, jest ważną i wiarygodną metodą pomagającą odwrócić oznaki starzenia się oraz cellulitu. Mezoporacja jest oparta na jednoczesnym występowaniu czterech podstawowych funkcji: elektroporacji, elektropulsacji, ciśnieniu mechanicznemu i różnicy wartości Ph.

We wspólnych działaniach laboratorium Aesthelab oraz innych uznanych organizacji, odkryto również, że olej roślinny złożony z tłuszczów nasyconych i nienasyconych może stabilizować ozon, a następnie stopniowo uwalniać go do celów medycznych.

terapia aktywnym tlenem

Akademia Medyczna w Neapolu (www.amagistra.com) poleca zabiegi mezoporacji Acthyderm z użyciem włoskich kosmetyków Mesofill marki Aesthelab. Laboratorium Aesthelab ściśle współpracuje w badaniach z Uniwersytetem w Pawii (Katedra Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej) i II Uniwersytetem w Neapolu.

 

Masz pytania? Chcesz zostawić komentarz?

Mobile version: Disabled